CẦN MỘT CỘNG ĐỒNG TUYỆT VỜI ĐỂ XÂY DỰNG MỘT DOANH NGHIỆP TẦM CỠ.

CÙNG NHAU, CHÚNG TÔI SẼ NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ

Bạn có thể hiểu rõ điểm xuất phát của doanh nghiệp mình, nhưng để định hướng cho những bước đi tiếp theo yêu cầu cao hơn về một sự kết hợp của kinh nghiệm, kỹ năng và các mối quan hệ. Cùng nhau chúng ta sẽ đánh giá được doanh nghiệp của bạn có thể đạt được những gì khi gặp đúng người và được hỗ trợ bởi những nguồn lực phù hợp.

Tại ASART, cống hiến cho cộng đồng là một cam kết của chúng tôi với khách hàng, con người và xã hội. Chúng tôi tin rằng chuyên môn và kinh nghiệm của mình có thể là một nguồn lực lớn cho mọi doanh nghiệp bất kể loại hình, quy mô và giai đoạn. Do đó, chúng tôi mang đến cho các doanh nghiệp nổi bật ở Việt Nam cơ hội để những bước ban đầu đều là những bước đi đúng đắn, để cho họ có thể tỏa sáng mạnh mẽ và kiến tạo di sản cho riêng mình.

Mỗi năm ASART chọn một doanh nghiệp nổi bật đang trong giai đoạn đầu của sự tăng trưởng để hỗ trợ cung cấp dịch vụ Đánh Giá Sức Khỏe Doanh Nghiệp. Tình hình tổng thể của doanh nghiệp được chọn sẽ được nhóm chuyên môn của chúng tôi đánh giá với bộ tiêu chí chẩn đoán và đánh giá sơ bộ độc quyền của ASART, bao quát 20 khía cạnh quan trọng nhất của một doanh nghiệp, bao gồm: thị trường, chiến lược, vị thế, tài chính, vận hành, điểm mạnh, điểm yếu,... Các chủ doanh nghiệp và ban điều hành sẽ không chỉ nhận lại được một góc nhìn tổng quan về doanh nghiệp của họ mà còn có thể nắm rõ từng phân tích chi tiết trong bức tranh lớn đó. Ban đầu, bộ tiêu chí chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi được dùng để đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp cho hoạt động M&A và quá trình huy động vốn; hiện tại nó còn có thể được dùng cho những mục đích khác như đánh giá định kỳ của công ty, hoặc đánh giá tổng quan chiến lược trước khi chúng được đưa vào thực hiện.

Điều kiện:

  • Người sáng lập, chủ sở hữu, hoặc giám đốc điều hành là người Việt Nam;
  • Trụ sở chính được đăng ký tại Việt Nam;
  • Cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mang tính đột phá;
  • Thể hiện và phát huy giá trị cũng như văn hóa Việt Nam.

Lưu ý:

  • Không có lệ phí nộp đơn hoặc bất kỳ khoản phí nào khác khi tham gia chương trình này.
  • Mỗi công ty chỉ có thể gửi 01 hồ sơ đăng ký.

Hồ sơ và Thời hạn đăng ký:

  • Vui lòng nhấp vào đây để điền và gửi thông tin hồ sơ đăng ký.
  • Không có thời hạn đăng kí. Việc lựa chọn sẽ dựa trên thứ tự nộp hồ sơ. 

Điều khoản và Điều kiện:
Vui lòng nhấp vào đây để xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Thông tin hỗ trợ thêm:
Vui lòng liên hệ số điện thoại: (+84) 789 505 789.

Đặt hẹn với chúng tôi