CẦN MỘT CỘNG ĐỒNG LỚN MẠNH ĐỂ XÂY DỰNG MỘT DOANH NGHIỆP TẦM CỠ.

CHÚNG TA CÙNG NHAU NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Bạn hiểu rõ điểm xuất phát của doanh nghiệp mình, nhưng để định hướng cho những bước đi tiếp theo sẽ cần yêu cầu cao hơn và điều đó cầnkinh nghiệm, kỹ năng, và các mối quan hệ. Chúng ta sẽ cùng nhau xem doanh nghiệp của bạn có thể đạt được những gì khi gặp đúng người và đúng nguồn lực hỗ trợ.

Tại ASART, cống hiến là một cam kết mà chúng tôi đã cam kết với khách hàng và xã hội. Chúng tôi tin rằng chuyên môn và kinh nghiệm của mình có thể là một nguồn lực lớn cho mọi doanh nghiệp bất kể loại hình, quy mô và giai đoạn. Do đó, chúng tôi muốn giúp các doanh nghiệp có tầm nhìn và ý nghĩa nổi bật ở Việt Nam có cơ hội đi đúng ngay từ ban đầu, để bạn có thể tỏa sáng mạnh mẽ và kiến tạo di sản cho riêng mình.

Mỗi năm ASART chọn một doanh nghiệp có tầm nhìn và ý nghĩa nổi bật ở Việt Nam đang trong giai đoạn đầu và tăng trưởng để hỗ trợ dịch vụ Đánh Giá Sức Khỏe Doanh Nghiệp. Tình trạng tổng thể của doanh nghiệp được chọn sẽ được nhóm chuyên môn của chúng tôi đánh giá với bộ tiêu chí chẩn đoán và đánh giá sơ bộ độc quyền được xây dựng bởicủa ASART, bao quát 20 khía cạnh quan trọng nhất của một doanh nghiệp, bao gồm: thị trường, chiến lược, vị thế, tài chính, vận hành, điểm mạnh và điểm yếu. Các chủ doanh nghiệp và ban điều hành của công ty được lựa chọn sẽ không chỉ nhận lại được một góc nhìn tổng quan về doanh nghiệp của họ mà còn có thể nắm rõ từng phân tích chi tiết trong bức tranh lớn đó.

Ban đầu, bộ tiêu chí chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi được dùng để đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp cho hoạt động mua bán & sáp nhập và quá trình huy động vốn; do rất hiệu quả nên nó hiện được dùng cho những mục đích khác như khám sức khỏe của công ty, đánh giá định kỳ của công ty hoặc đánh giá tổng quan các chiến lược mới trước khi được đưa vào thực hiện.

Điều kiện:

  • Người sáng lập, chủ sở hữu, hoặc giám đốc điều hành là người Việt Nam và còn sở hữu trên 85% doanh nghiệp của mình;
  • Trụ sở chính được đăng ký tại Việt Nam;
  • Cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mang tính đột phá và ý nghĩa thay đổi xã hội theo hướng tốt;
  • Thể hiện và phát huy giá trị cũng như văn hóa Việt Nam.

Lưu ý:

  • Không có lệ phí đăng ký hoặc bất kỳ khoản phí nào khác khi tham gia chương trình này.
  • Mỗi công ty chỉ có thể gửi 01 hồ sơ đăng ký.

Hồ sơ và Thời hạn đăng ký:

  • Vui lòng nhấp vào đây để điền và gửi thông tin hồ sơ đăng ký.
  • Không có thời hạn đăng kí. Việc lựa chọn sẽ dựa trên thứ tự nộp hồ sơ. 

Điều khoản và Điều kiện:
Vui lòng nhấp vào đây để xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Thông tin hỗ trợ thêm:
Vui lòng gọi: (+84) 789 505 789.

viTiếng Việt

Hẹn với chúng tôi