KHÔNG CÓ MỘT CHIẾN LƯỢC NÀO PHÙ HỢP VỚI MỌI DOANH NGHIỆP.

CHÚNG TÔI SẼ SÁT CÁNH BÊN BẠN HƯỚNG TỚI VỊ THẾ DẪN ĐẦU TRONG LĨNH VỰC CỦA MÌNH.

Trong quá trình thiết kế tổ chức doanh nghiệp, tái định hình các sản phẩm dịch vụ, khởi chạy một sản phẩm mới, hay đứng giữa các lựa chọn đánh đổi, bạn sẽ cần một nhà tư vấn độc lập và đáng tin cậy với sự am hiểu về thị trường giúp bạn đạt được những thành công. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp của bạn trong từng bước đi để hướng tới vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực của bạn.

Chiến lược doanh nghiệp tập trung vào cách mà một doanh nghiệp tạo ra giá trị và xây dựng vị thế cạnh tranh của họ trên thị trường. Việc này đòi hỏi một tầm nhìn rõ ràng và sự tập trung kiến định vào việc kiến tạo giá trị và sự quan tâm đặc biệt tới bốn khía cạnh chính: thiết kế tổ chức, phân bổ nguồn lực, quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ, và đưa ra quyết định chiến lược.

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức doanh nghiệp và triển khai chiến lược tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ về đánh giá hiệu quả chiến lược, lập kế hoạch chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp, phân tích thị trường, nghiên cứu tính khả thi, tư vấn các vấn đề về quan hệ với cơ quan địa phương, chính phủ, cùng những dịch vụ liên quan khác.

Xem hồ sơ năng lực của chúng tôi tại đây.

Đặt hẹn với chúng tôi