THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ THẤY BẠN THÀNH CÔNG.

CHÚNG TÔI DẪN ĐẦU VỚI CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM, VÀ KIẾN THỨC.

“Chất lượng không bao giờ ngẫu nhiên mà đạt; nó là thành quả của sự tập trung cao độ, nỗ lực bền bỉ, định hướng thông minh và thực thi khéo léo; Chất lượng đại diện cho những quyết định sáng suốt trước muôn vàn chọn lựa". – William Foster

Chúng tôi thường đóng vai trò là nhà tư vấn độc quyền về chiến lược và thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Các dự án mà chúng tôi đã thực hiện thường thay đổi bối cảnh thị trường, phá vỡ các rào cản, và thiết lập các tiền lệ mới. Danh mục công việc của chúng tôi bao gồm 4,5 tỷ đô la Mỹ tổng giá trị thương vụ và dự án, làm việc với hơn 250 công ty, trong hơn 110 dự án, đến từ hơn 15 quốc gia, và thuộc hơn 10 lĩnh vực. 

Chúng tôi làm việc với nhiều quy mô doanh nghiệp, bao gồm cả những công ty khởi nghiệp với những ý tưởng đột phá. Quy mô thương vụ trung bình của chúng tôi ở mức 50 triệu đô la Mỹ và chúng tôi có thể để thực hiện và quản lý các thương vụ có giá trị trên 1 tỷ đô la Mỹ. Quy mô giao dịch trung bình của chúng tôi là khoảng 50 triệu USD và chúng tôi có khả năng thực hiện và quản lý các giao dịch có giá trị trên 1 tỷ USD.

Hẹn với chúng tôi