THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ NHÌN THẤY BẠN THÀNH CÔNG.

CHÚNG TÔI DẪN ĐẦU VỚI CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM VÀ SỰ THẤU HIỂU.

"Chất lượng không bao giờ xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Đó luôn là kết quả sinh ra từ sự chủ đích, nỗ lực hết mình, chỉ đạo sáng suốt và thực hiện xuất sắc. Nó đại diện cho sự lựa chọn khôn ngoan giữa rất nhiều lựa chọn thay thế". – William Foster

Chúng tôi thường đóng vai trò của nhà tư vấn độc quyền về chiến lược và thương vụ . Các dự án mà chúng tôi đã thực hiện thường có tác động thay đổi bối cảnh thị trường, phá vỡ các rào cản và đặt ra các tiền lệ. Hồ sơ dự án của chúng tôi ghi nhận hơn 4,5 tỷ USD về tổng giá trị thương vụ và dự án, bao gồm hơn 250 công ty, hơn 110 dự án đến từ hơn 15 quốc gia và 10 ngành nghề khác nhau 

Chúng tôi có thể làm việc với nhiều quy mô khác nhau, bao gồm cả những công ty khởi nghiệp với những ý tưởng đột phá. Quy mô thương vụ trung bình của chúng tôi là khoảng 50 triệu USD và chúng tôi có đủ tiềm lực để thực hiện và quản lý các thương vụ có giá trị trên 1 tỷ USD. Quy mô giao dịch trung bình của chúng tôi là khoảng 50 triệu USD và chúng tôi có khả năng thực hiện và quản lý các giao dịch có giá trị trên 1 tỷ USD.

Đặt hẹn với chúng tôi