THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ THẤY BẠN THÀNH CÔNG.

CHÚNG TÔI DẪN ĐẦU VỚI CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM, VÀ KIẾN THỨC.

“Chất lượng không bao giờ ngẫu nhiên mà đạt; nó là thành quả của sự tập trung cao độ, nỗ lực bền bỉ, định hướng thông minh và thực thi khéo léo; Chất lượng đại diện cho những quyết định sáng suốt trước muôn vàn chọn lựa". – William Foster

EN

Chúng tôi thường đóng vai trò là nhà tư vấn độc quyền về chiến lược và thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Các dự án mà chúng tôi đã thực hiện thường thay đổi bối cảnh thị trường, phá vỡ các rào cản, và thiết lập các tiền lệ mới. Danh mục công việc của chúng tôi bao gồm 4,5 tỷ đô la Mỹ tổng giá trị thương vụ và dự án, làm việc với hơn 250 công ty, trong hơn 110 dự án, đến từ hơn 15 quốc gia, và thuộc hơn 10 lĩnh vực. 

Chúng tôi làm việc với nhiều quy mô doanh nghiệp, bao gồm cả những công ty khởi nghiệp với những ý tưởng đột phá.

viTiếng Việt

Hẹn với chúng tôi