TÀI SẢN ĐẶC BIỆT CẦN CÁCH TIẾP CẬN TINH TẾ.

CHÚNG TÔI BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN CỦA BẠN.

Chúng tôi kết hợp đa dạng các nguyên tắc tài chính và chiến lược để phân tích các lợi ích và rủi ro, nhằm may đo một kế hoạch tổng thể phù hợp được tối ưu hóa từ sự kết hợp phức tạp giữa mong muốn và yêu cầu của bạn. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc khuyến nghị đầu tư, mà còn bao gồm các khía cạnh toàn diện khác trong cuộc sống của bạn để đảm bảo di sản của bạn được thật sự bảo tồn và phát huy tốt. 

Không có một công thức thần kỳ nào cho việc phân bổ và quản lý tài sản. Việc tiếp cận với các cá nhân và gia đình sở hữu nhiều tài sản đặc biệt yêu cầu những phương pháp tiếp cận toàn diện và phức tạp mới có thể đem đến giá trị thật sự cho bạn, trong đó, một cá nhân hoặc đội ngũ chuyên gia sẽ điều phối tất cả các hoạt động tư vấn dựa trên nhiều chuyên môn khác nhau để quản lý những khối tài sản này, từ đó lập nên các kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai của bạn và gia đình bạn.

Các chuyên môn cần thiết về tài chính và chiến lược cho việc quản lý tài sản này bao gồm thoái vốn, đầu tư, lập kế hoạch hưu trí, lập kế hoạch bất động sản, bảo hiểm, các dịch vụ ngân hàng, hoạt động từ thiện, các dịch vụ kế toán, thuế, và pháp lý.

Các cá nhân và gia đình sở hữu tài sản đặc biệt đến với chúng tôi để được tư vấn về cơ cấu và lập kế hoạch cho doanh nghiệp gia đình, thoái vốn, đầu tư, kế hoạch hưu trí và kế nhiệm, kế hoạch về bất động sản, quản lý tài sản, và các dịch vụ quản lý thường xuyên.

Xem năng lực và kinh nghiệm của chúng tôi tại đây.

viTiếng Việt

Hẹn với chúng tôi