CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA VỀ MUA BÁN & SÁP NHẬP.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP QUY TRÌNH TRỌN GÓI TỪ LÚC BẮT ĐẦU CHO ĐẾN KHI KẾT THÚC.

Cho dù bạn đang tham gia vào quá trình mua hay bán, bằng bất kỳ cách tiếp cận nào, thì mua bán & sáp nhập (M&A) là một quá trình phức tạp, đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp với nhiều kiến thức chuyên môn, nguồn lực dồi dào, và sự chuẩn bị chu đáo để thành công. Chúng tôi chính là đội ngũ chuyên gia đó, với sự thấu hiểu và may đo tỉ mỉ cho bạn, Việt Nam, và Châu Á.

Mua bán & Sáp nhập (M&A) là một phần rất quan trọng trong di sản doanh nghiệp của bạn. M&A là những hoạt động hợp nhất hoặc phân tách các doanh nghiệp hoặc tài sản thông qua các giao dịch tài chính như sáp nhập, mua lại, mua lại tài sản, thôn tính, và còn nhiều hình thức khác nữa. Hiểu một cách đơn giản, nó là hình thức mua lại (đầu tư) hay bán đi (thoái vốn) quyền sở hữu cổ phần hoặc tài sản của doanh nghiệp hoặc dự án.

Vì tính chất đặc thù riêng biệt của M&A, số lượng thương vụ mà một cá nhân có cơ hội để tham gia trọn vẹn từ đầu đến cuối trong sự nghiệp của họ là rất hạn chế. Đối với nhiều chủ doanh nghiệp, M&A có thể là thương vụ lớn nhất và duy nhất trong đời. Đối với nhiều nhân sự điều hành cấp cao, dẫn dắt và hoàn thiện một thương vụ M&A là điểm sáng trong sự nghiệp của họ. Do vậy, đó là những dự án khó khăn cũng như thử thách cho các chủ doanh nghiệp và nhân sự điều hành cấp cao.

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn và đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho cả bên mua và bên bán trong các thương vụ xuyên ngành và xuyên quốc gia. Chúng tôi cung cấp một quy trình trọn gói từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành cho các thương vụ sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng, mua lại bằng nợ vay (LBO), tự vệ. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ độc lập liên quan như định giá, đánh giá mức độ sẵn sàng, đàm phán, và quản lý quan hệ cổ đông.

Xem năng lực và kinh nghiệm của chúng tôi tại đây.

viTiếng Việt

Hẹn với chúng tôi