CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA VỀ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP.

CHÚNG TÔI ĐƯA TỚI QUY TRÌNH "MỘT ĐIỂM DỪNG" TỪ KHI BẮT ĐẦU ĐẾN KẾT THÚC.

Cho dù bạn đang tham gia vào quá trình mua hay bán, bằng phương án nào, thì M&A là một quá trình phức tạp, cần một đội ngũ chuyên gia, nguồn lực dồi dào và sự chuẩn bị chu đáo để thành công. Chúng tôi là đội ngũ chuyên gia đó, với sự thấu hiểu và điều chỉnh tỉ mỉ phù hợp với bạn, Việt Nam, và Châu Á.

Mua bán và Sáp nhập (M&A) là một phần rất quan trọng trong di sản doanh nghiệp của bạn. M&A được hiểu là những hoạt động hợp nhất hoặc phân tách các doanh nghiệp hoặc tài sản thông qua các giao dịch tài chính như sáp nhập, mua lại, mua tài sản, mua chi phối và còn các loại giao dịch khác nữa. Đây có thể hiểu đơn giản là hình thức mua lại (đầu tư) hay bán đi (thoái vốn) cổ phần hoặc tài sản của doanh nghiệp hoặc các dự án.

Vì tính chất đặc thù riêng biệt của M&A, số lượng thương vụ mà một cá nhân có cơ hội để tham gia trọn vẹn từ đầu đến cuối trong sự nghiệp của họ là rất hạn chế. Đối với nhiều chủ doanh nghiệp, M&A có thể là giao dịch thương mại lớn nhất và duy nhất trong đời. Đối với nhiều nhân sự điều hành, dẫn dắt và hoàn thiện một thương vụ M&A được xem là điểm sáng trong sự nghiệp của họ. Do vậy, đó là những dự án khó khăn cũng như thử thách hàng đầu cho các chủ doanh nghiệp và nhân sự điều hành.

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn và đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho cả bên mua và bên bán trong nhiều ngành nghề khác nhau cho các thương vụ xuyên quốc gia. Chúng tôi mang đến bạn cách tiếp cận "một điểm dừng" trải dài từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành cho các thương vụ sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng, mua lại dùng đòn bẩy (LBO), phòng chống bị chi phối, định giá, đánh giá mức độ sẵn sàng, đàm phán và quan hệ cổ đông.

Xem hồ sơ năng lực của chúng tôi tại đây.

Đặt hẹn với chúng tôi