TẤT CẢ ĐỀU QUY VỀ KẾT QUẢ TRONG ĐẦU TƯ.

CHÚNG TÔI GIÚP BẠN TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ CHO TẤT CẢ CỔ ĐÔNG VÀ ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

Cách bạn huy động vốn và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, để đạt được giá trị tối đa cho cổ đông, thông qua việc lập kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn chính là xương sống của mọi tổ chức. Chúng tôi sẽ giúp bạn quản trị và theo dõi sát sao các quyết định đầu tư của doanh nghiệp đồng thời đảm bảo, quản lý tình hình tài chính ngắn hạn.

Tài chính doanh nghiệp là một những vấn đề tối quan trọng trong kinh doanh. Huy động vốn tập trung những vấn đề về vốn chủ sỡ hữu, nợ, hoặc đôi khi là cả hai. Đầu tư vốn thì tập trung tới vấn đề về lập ngân sách vốn, chi phí vốn, dòng tiền tương lai và lợi nhuận đầu tư. Quản lý tài chính ngắn hạn giúp quản lý thanh khoản để duy trì vận hành kinh doanh, bao gồm việc tất toán nợ ngắn hạn, tăng hạn mức tín dụng, hoặc thiết lập kế hoạch thanh khoản dự phòng.

Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm M&A, huy động vốn, thanh khoản, định giá độc lập, đánh giá hiệu hiệu quả tài chính, tái cơ cấu tài chính và các dịch vụ khác.

Xem hồ sơ năng lực của chúng tôi tại đây.

Đặt hẹn với chúng tôi