QUẢN LÝ TÀI SẢN

Không có một công thức kỳ diệu nào trong việc phân bổ tài sản và quản lý tài sản. Tuy nhiên, các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản cao có thể được hưởng lợi từ việc tiếp cận một phương pháp tối ưu hóa tài sản toàn diện, trong đó một chuyên gia hoặc một nhóm chuyên gia tổng hợp và quản lý tất cả các dịch vụ cần thiết từ nhiều lĩnh vực để quản lý tiền và kế hoạch của khách hàng, nhằm đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng hoặc gia đình của họ.

Tại ASART, chúng tôi kết hợp nhiều khía cạnh của tài chính và chiến lược (như thoái vốn, đầu tư, kế hoạch hưu trí, kế hoạch thừa kế, bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng, hoạt động từ thiện, dịch vụ kế toán, thuế, và pháp lý) có sẵn trên thị trường để phân tích các lợi nhuận và rủi ro cũng như lập kế hoạch tổng thể tối ưu phù hợp với sự phức tạp trong nhu cầu và mong muốn của khách hàng có giá trị tài sản cao. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở tư vấn đầu tư mà còn cân nhắc các quyết định đầu tư đó dựa trên tất cả các khía cạnh cuộc sống của một cá nhân hay một gia đình nhằm tôn vinh và bảo tồn lịch sử của họ.

Những cá nhân và gia đình có giá trị tài sản cao đến với chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ liên quan đến cơ cấu và kế hoạch kinh doanh của gia tộc, kế hoạch thừa kế, và quản lý danh mục đầu tư.

Xem thêm kinh nghiệm và thông tin của chúng tôi tại đây.

Liên lạc với chúng tôi tại đây.