MUA BÁN SÁP NHẬP

Mua bán và sáp nhập là một phần quan trọng trong tài chính doanh nghiệp. Đây là việc hợp nhất hoặc chia tách các công ty và tài sản thông qua nhiều loại hình giao dịch tài chính khác nhau như sáp nhập, mua lại, hợp nhất, mời thầu, bán tài sản thuần, mua bằng vốn vay. Theo một cách đơn giản, đây là hành động mua (đầu tư) và bán (thoái vốn) quyền sở hữu cổ phần hoặc tài sản của các công ty hoặc các dự án.

Đối với nhiều chủ doanh nghiệp, M&A có thể là thương vụ thương mại lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời của họ. Đối với các giám đốc điều hành (CEO) và giám đốc tài chính (CFO), việc lãnh đạo và hiện thực hóa một giao dịch M&A có thể là điểm sáng trong sự nghiệp của họ.

Dù cho mua hay bán, dưới bất kỳ hình thức giao dịch tài chính nào, đây là một quy trình phức tạp đòi hỏi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, kỹ năng, nguồn lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc để thực hiện thành công.

ASART là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đó. Chúng tôi có nhiều năm đóng vai trò cố vấn cho bên bán lẫn bên mua trong các giao dịch đa ngành và đa quốc gia bao gồm sáp nhập, mua lại, liên doanh, huy động vốn, chia tách, mua bằng vốn vay, phòng thủ thâu tóm, định giá và phân tích giá, thẩm định, đàm phán thương thảo và quan hệ cổ đông.

Xem thêm kinh nghiệm và thông tin của chúng tôi tại đây.

Liên lạc với chúng tôi tại đây.