TRD_project

TRD

Năm2019
Trạng tháiĐang thực hiện

Một công ty gia đình với cam kết về chất lượng, chiến lược lâu dài và tính bền vững ngày càng tăng.

Phạm vi công việc

ASART là nhà tư vấn chính, cung cấp các dịch vụ về tài chính doanh nghiệp, chiến lược và quản lý tài sản để tái cấu trúc, xây dựng kế hoạch kế thừa và cơ cấu hoạt động lâu dài cho gia đình.