success_content

Success

Năm2015
Trạng tháiHoàn thành

 

Phạm vi công việc

Cung cấp dịch vụ tư vấn bán cho một công ty bao bì mềm hàng đầu trong quá trình bán đa số cổ phần cho một nhà đầu tư chiến lược.

 

 

 

* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây