Strategy_image_demo

Strategy

Năm2015
Trạng tháiHoàn thành

 

Phạm vi công việc

Thực hiện tư vấn nội bộ về hoạt động và chiến lược ở Việt Nam liên quan đến việc sáp nhập toàn cầu của hai nhà cung ứng xi măng và vật liệu xây dựng lớn nhất thế giới.

 

 


* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây.