steel_content

Steel

Năm2015
Trạng tháiHoàn thành

 

Phạm vi công việc

Cung cấp dịch vụ tư vấn bán cho một công ty thép trong quá trình thoái toàn bộ vốn ở Việt Nam.

 

 

 


* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây