Rolling60_HQ

Rolling 60

Năm2019
Trạng tháiĐang thực hiện

Một công ty cung cấp nguyên liệu thực phẩm hàng đầu Châu Âu với tầm nhìn và kế hoạch phát triển bền vững.

Phạm vi công việc

ASART đang là nhà tư vấn chính, cung cấp các dịch vụ về chiến lược và quản lý tài sản để xây dựng kế hoạch kế thừa và kiến trúc phát triển lâu dài cho tập đoàn tại Việt Nam và trong khu vực.