return_content

Return

Năm2015
Trạng tháiHoàn thành

 

Phạm vi công việc

Cung cấp dịch vụ tư vấn mua cho một công ty Nhật trong quá trình mua lại một doanh nghiệp bao bì của Việt Nam.

 

 

 

* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây