residence_conent

Residence

Năm2012
Trạng tháiHoàn thành

 

Phạm vi công việc

Cung cấp dịch vụ tư vấn bán cho một nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

 

 

 


* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây