power_content

Power

Năm2017
Trạng tháiHoàn thành

 

Phạm vi công việc

Cung cấp các dịch vụ tư vấn về chiến lược cho một tập đoàn năng lượng đa quốc gia để đảm bảo lợi ích của công ty trong trường hợp các hợp đồng BOT, GGU, GSA và PPA có thay đổi.

 

 

 

* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây