education_content

Education

Năm2014
Trạng tháiHoàn thành

 

Phạm vi công việc

Cung cấp dịch vụ tư vấn bán cho một công ty giáo dục Việt Nam trong quá trình bán một phần nhỏ cổ phần của công ty.

 

 

 

* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây