dairy_content

Dairy

Năm2014
Trạng tháiHoàn thành

 

Phạm vi công việc

Cung cấp dịch vụ tư vấn bán cho một công ty sữa Việt Nam trong quá trình công ty huy động vốn cổ phần để phân bổ cho các dự án mở rộng kinh doanh.

 

 

 

* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây