cacao_content

Cocoa

Năm2019
Trạng tháiĐang thực hiện

 

Phạm vi công việc

Cung cấp dịch vụ tư vấn bán cho một nhà sản xuất chocolate B2B lớn của Việt Nam để huy động vốn cho việc phát triển, mở rộng kinh doanh.

 

 

 

* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây