baseball_content

Baseball

Năm2010-2009
Trạng tháiHoàn thành

 

Phạm vi công việc

Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các cổ đông lớn của một quỹ đầu tư trong quá trình thanh lý danh mục đầu tư của quỹ. Đây cũng là quỹ đầu tiên thực hiện thanh lý tại Việt Nam.

 

 


* Thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi gồm những vị trí trước đây