aurora_content

Aurora

Năm2019
Trạng tháiĐang thực hiện

Một công ty hàng đầu với tầm nhìn đưa sản phẩm nông nghiệp chất lượng của Việt Nam ra thế giới.

Phạm vi công việc

ASART đang là nhà tư vấn chính, cung cấp các dịch vụ về chiến lược và tài chính doanh nghiệp liên quan đến việc bán phần lớn cổ phần của công ty.