art_project

 

Art

Năm2018
Trạng tháiHoàn thành

Một công ty truyền thông quảng cáo tiên phong của Việt Nam.

Phạm vi công việc

ASART là nhà tư vấn chính, cung cấp dịch vụ tư vấn bán trong quá trình bán phần lớn cổ phần cho một nhà đầu tư chiến lược, sau đó nhà đầu tư này lên sàn với giá tham chiếu cao nhất từ trước đến nay.