KINH NGHIỆM

  • Home
  • /
  • KINH NGHIỆM

“Chất lượng không ngẫu nhiên mà có. Chúng là thành quả của sự tập trung cao độ, nỗ lực bền bỉ, định hướng thông minh và thực thi khéo léo. Chúng đại diện cho sự sáng suốt khi đứng trước muôn vàn chọn lựa.” – William Foster

Tại ASART, Chúng tôi tập trung làm những gì mà nếu không có chúng tôi thì khó mà giải quyết. Thành công của chúng tôi là nhìn thấy khách hàng thành công.

Hơn 10 năm nay, chúng tôi đã và đang tư vấn cho các công ty hàng đầu đến từ Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam), Nhật Bản, Châu Âu, và Hoa Kỳ, trong nhiều lĩnh vực bao gồm ngành hàng Ăn uống và Tiêu dùng, Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, Sản xuất và Công nghiệp, Năng lượng và Điện, Xây dựng và Vật liệu Xây dựng, Bất động sản, Truyền thông, Vận tải và Hậu cần, Giáo dục, Y tế và Dược phẩm.

Chúng tôi cũng tự hào trong việc có đủ năng lực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và ủng hộ giải quyết các vấn đề bất cập trong kinh doanh, quy định, chính sách và cải cách một cách liêm chính.

Liên hệ với chúng tôi tại đây.