23
Th7

Bước chân người khổng lồ

TẬP ĐOÀN SCG ĐẦU TƯ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ DẦU NĂM 2018, CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH được ghi vào danh mục các thành viên của tập đoàn công nghiệp Thái Lan SCG. Từ tỉ lệ 20,4% cổ...

Read More