Về chúng tôi

  • Home
  • /
  • Về chúng tôi

ASART là một công ty tư vấn độc lập, chuyên biệt và toàn diện hàng đầu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực Mua bán và Sáp nhập, Chiến lược và Quản lý Tài sản tại Việt Nam, với hai mục tiêu chính:

  • tiên phong phát triển bền vững và mang lại những lợi thế vượt trội cho các doanh nghiệp; và
  • trở thành nhà tư vấn đáng tin cậy trên thị trường.

 

Với một đội ngũ gồm 18 thành viên kết hợp với một mạng lưới hơn 20 chuyên gia và đối tác độc lập từ nhiều lĩnh vực khác nhau luôn tận tâm làm việc, mọi thứ chúng tôi thực hiện tại ASART đều tương tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm:

  • đặt ra và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất trong công việc;
  • tập trung giải quyết trọng tâm của vấn đề và mang lại kết quả cụ thể;
  • đương đầu với những thách thức dường như không thể hoặc chưa có tiền lệ; và
  • bao gồm những chuẩn mực về kiến tạo giá trị và phát triển bền vững trong mọi hoạt động.

 

Chúng tôi muốn chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người được tưởng thưởng xứng đáng cả về tài chính lẫn tinh thần từ sự cộng hưởng hiệu quả và các tăng trưởng bền vững.