24
Mar

SeABank started listing more than 1.2 billion shares with ticker SSB on HOSE, price starting at 16,800 VND/share

Translation in referral link/Bản dịch trong link tham khảo

On March 24th, SeABank has listed more than 1.2 billion shares with ticker symbol SSB on HOSE, the starting price is 16,800 dong / share. At 9:16 am, 826,700 shares were successfully matched at the ceiling price of 20,150 VND / share. The “Captain” of SeABank shared, the organization has been preparing for this day for many years. Today, SeABank has proven its important position in the financial industry, with a market capitalization of more than 1 billion USD.

Sáng nay ( 24/3) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) niêm yết hơn 1,2 tỷ cổ phiếu với mã SSB trên sàn HOSE, giá khởi điểm 16.800 đồng/cổ phiếu. Đúng khoảnh khắc 9h16 phút, 826.700 cổ phiếu khớp lệnh thành công với giá trần 20.150 đồng/cổ phiếu. Vị thuyền trưởng SeABank chia sẻ, đã chuẩn bị cho ngày này bao nhiêu năm qua. Hôm nay, SeABank đã chứng tỏ được vị trí quan trọng trong ngành tài chính, với quy mô vốn hóa thị trường đạt hơn 1 tỷ USD.

https://tinnhanhchungkhoan.vn/madam-nga-bay-to-cam-xuc-dac-biet-trong-mau-tim-ngay-chao-san-co-phieu-cua-seabank-post264994.html